top of page
  • Forfatters billedeDorte Brodka

Angst behandlet med Ego State Terapi


Resumé af forskning


7 casestudier af Dorte Brodka 2018


Abstract

7 clients suffering from anxiety disorder, who previously have sought traditional treatment for anxiety, without satisfactory results, are tested with the recognized psychometric test Anxiety Symptom Questionnaire (ASS)[1] respectively before and after hypnosis treatment with Ego State Therapy. The 7 clients receive an average of 4.7 treatments, which apparently reduce clients' anxiety by 41-90%. One client's anxiety is reduced by 90% after 2 treatments. The study concludes that Ego State Therapy apparently has a beneficial effect on anxiety disorder. However, since the study only covers 7 individual case studies, general findings of the result cannot be deduced, therefore, it is encouraged to prioritize additional research in the field.


7 klienter der lider af angst, som alle tidligere har opsøgt traditionel behandling mod angst, uden tilfredsstillende resultat, testes med den anerkendte psykometriske test Angst Symptom Spørgeskemaet (ASS)[2] henholdsvis før og efter hypnosebehandling med Ego State Terapi. De 7 klienter modtager gennemsnitligt 4,7 behandlinger, som tilsyneladende reducer klienternes angst med 41-90%. En klient får reduceret angsten med 90% efter 2 behandlinger. Undersøgelsen konkluderer, at Ego State Terapi tilsyneladende har en gavnlig effekt. Men da undersøgelsen kun omfatter 7 individuelle casestudier, kan der ikke udledes generelle konklusioner af resultatet, hvorfor der opfordres til at prioritere yderligere forskning på området.


Formålet med undersøgelsen

Formålet med sammenligningen af de 7 ekstensive casestudier er at undersøge om der er indikation for at Ego State Terapi er gavnlig ved behandling af angstlidelse, hvor traditionel behandling ikke har haft tilfredsstillende effekt, i håb om at inspirere til iværksættelse af en større undersøgelse, med henblik på at opnå resultater som kan generaliseres.


Analyse


Resultat af analysen


Læsevejledning:

”Stress i fortid” defineres som en baggrund med følelsesmæssig belastning, som endnu ikke er bearbejdet.

”Stress i nutid” defineres som en livsførelse, der får forsøgsdeltageren til at føle sig belastet af stress i hverdagen.


Af analysen fremgår at:

De 7 forsøgsdeltagere alle tidligere har søgt traditionel behandling mod angsten uden tilfredsstillende resultat.

De 7 forsøgsdeltagere har fået deres angst reduceret med 41-90% efter behandlingsforløb med Ego State Terapi.

Forsøgsdeltagerne modtog 2-10 behandlinger, og at der ikke er sammenhæng imellem reduktionen af angst og antallet af behandlinger. En forsøgsdeltager fik angsten reduceret med 90% efter 2 behandlinger, mens en anden forsøgsdeltager fik angsten reduceret med 71% efter 7 behandlinger. Hver forsøgsdeltager modtog gennemsnitligt 4,7 behandlinger. Tages M1, diagnosticeret med PTSD, som er særligt vanskelig at behandle, ud af dette regnestykke, modtog de øvrige forsøgsdeltagere gennemsnitligt 3,8 behandlinger.

Samtlige forsøgsdeltagere havde ”stress i fortid” – defineret ved en baggrund med følelsesmæssig belastning, som endnu ikke var bearbejdet.

6 ud af de 7 forsøgsdeltagere føler at den følelsesmæssige belastning, fra fortiden, er blevet bearbejdet efter behandlingsforløbet med Ego State Terapi.

5 ud af de 7 forsøgsdeltagere havde ”stress i nutid”, før første behandling, – defineret ved en livsførelse som får dem til at føle sig belastet af stress i hverdagen.

4 ud af de 7 forsøgsdeltagere føler sig stadig belastet af stress i hverdagen efter behandlingsforløbet er afsluttet, og angsten er blevet reduceret med 41-90%.

2 ud af de 7 forsøgsdeltagere havde bivirkninger af behandlingen i form af midlertidigt tankemylder, som for den enes vedkommende førte til midlertidig søvnløshed.


Undersøgelsens 7 deltagere har alle tidligere søgt traditionel behandling mod angst, uden tilfredsstillende resultat, mens Ego State Terapi tilsyneladende har haft en gavnlig effekt og reduceret angsten med 41-90%, ved hjælp af gennemsnitligt 4,7 behandlinger. Dette resultat understøttes af nyere forskning, som har påvist, at placebo og noncebo aktiverer hjernens kemi og neurale netværk på samme måde som medicin, hvorfor forskere konkluderer, at hypnoterapi kan have dybtgående virkning, [3] idet det centrale i hypnosebehandling netop er klientens forestillinger. Men da denne undersøgelse kun omfatter 7 individuelle casestudier, kan der ikke udledes generelle konklusioner af resultatet, hvorfor der opfordres til at prioritere yderligere forskning på området betydeligt.


[1] The psychometric test ASS is recognized in Denmark by the medical practitioners organization for the investigation of anxiety. https://www.laeger.dk/en/node/3309

[2] Den psykometriske test Angst Symptom Spørgeskemaet anerkendes i Danmark af praktiserende lægers organisation til udredning af angst. https://www.laeger.dk/en/node/3309

[3] Frisaldi, Piedimonte & Benedetti, 2015.62 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

ความคิดเห็น


bottom of page