Dorte Brodkas CV

Jeg er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet og hypnoterapeut.

Jeg er uddannet i både klassisk og moderne hypnose, har forsket i hypnose og angst på Videncenter For Hypnose og har p.t. erfaring fra mere end 3500 behandlinger.

Jeg er RAB-registreret i hypnose 2016-2021. RAB er en beskyttet titel oprettet i samarbejde med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed, som garanterer, at behandleren opfylder lovens strengeste krav til uddannelse og lever op til branchens etiske standarder.

 

I 2021 har jeg valgt at træde frivilligt ud af brancheforeningen DAKOBE, og melde mig ind i Foreningen for Hypnotisører og Hypnoterapeuter i Danmark, hvor der er bedre mulighed for faglig sparring, da det er en brancheforening udelukkende for medlemmer, som beskæftiger sig professionelt med hypnose.

Uddannelse

2019 Certificeret hypnotisør i Direct Navigation®, Shin Methods.

2019 Cool Kids supervisor, (angstbehandlingsprogram baseret på kognitiv terapi).

2017 133 lektioner avanceret extended training, supervision og egen terapi.

2017 Certificeret instruktør i 7th Path Selvhypnose® 

2017 Certificeret 5-PATH® hypnoterapeut.

2017 Certificeret Master Hypnotist, Banyan Hypnosis Center, USA.

2014 Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut. 

2014 Cand.pæd.pæd.psyk., Aarhus Universitet.      

2011 Pædagog, bachelor i pædagogik, specialisering i psykisk funktionsnedsættelse.

2002 Konfliktmægler (8 mdr. uddannelse), Center for Konfliktløsning.

1985 Amtskommunal sagsbehandler, kommunom.

Kurser

2019 Anette Werner: Oplæg om klinisk hypnose med fokus på graviditet og fødsel.

2019 Michael Beligiannis: Kognitiv Adfærds Hypnoseterapi (CBH), overblik.

2019 Marcus Lewis: Lyn hypnose, workshop.

2019 The Arrow Technique, Freddy Jacquin: Reduktion og elimination af kronisk smerte.

2019 Førstehjælp jfr. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger. 

2018 Direct Navigation - Shin Methods

2017 Udvidet førstehjælp, Røde Kors​

2016 Underbevidst terapi, Annelise Dahl Hypnose.

2015 Programmering af hjernen med hypnose, Dr. G. Rosén, Dansk Psykolog Forening.

2014 Instruktør i fødselshypnose

2013 PUF Arbejdsmiljøuddannelse.

2012 PS Foreningens grundkursus i rollen som §54 støtteperson.

Referencer
 • Vordingborg kommune, familievejledning.

 • Opholdsstedet Jættehøjen, Coolkids behandling.

 • Opholdsstedet Søholt,terapeutiske forløb med beboere, supervision af personale.

 • Opholdsstedet Ting Jellinge Vej, forløb med beboere.

 • Opholdsstedet Golfstrømmen, supervision af personale.

 • Magleby skolecenter, terapeutiske forløb med elever, supervision af personale.

 • Familieinstitutionen kildehøjen, samspilsobservation, undervisning og familiebehandling.

 • Rødovre kommune, familiebehandling, ADHD-vejledning.

 • Faxe kommune, ressourceforløb.

 • Solrød kommune, Job og Socialcentret, hypnosebehandling som ressourceforløb.

 • Center for Rusmidler - Vordingborg Kommune, hypnosebehandling af alkoholmisbrug.

 • Soldaterlegatet, hypnosebehandling af PTSD. 

 • Næstved kommune, familievejledning.

 • Køge kommune, familievejledning, supervision af pædagogisk personale.

 • Ringsted kommune, familievejledning, familiebehandling, autisme-vejledning.

 • Brøndby kommune, familievejledning, autisme-vejledning

 • Kalundborg kommune, familievejledning, familiebehandling.

 • Holbæk kommune, familiebehandling.

 • Odsherred kommune, familievejledning, familiebehandling, børnesamtaler.

 • Lejre kommune, familievejledning, ADHD-vejledning.

 • Ishøj kommune, familievejledning.

 • Høje Tåstrup Kommune, familievejledning.

 • Sorø kommune, familievejledning.

 • Roskilde kommune, familievejledning.

 • Leverandør af undervisningsmateriale til Autismecenter Storstrøm

FHHD logo.png