top of page

Datasikkerhedsplan for cand.pæd.psyk. Dorte Brodka, Hypnosebehandleren.dk

 

Jeg indsamler kun de data vedr. mine klienter som er nødvendige for at den aftalte behandling kan gennemføres. 

Klientjournaler med oplysninger om helbred, behandling og kontaktoplysninger opbevares låst forsvarligt inde og kodet på en måde, som uvedkommende ikke kan identificere.

Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre uden klientens samtykke.

 

På anmodning kan enhver klient få udleveret samtlige oplysninger om sig selv, jeg har registreret, indenfor 30 dage, rettet evt. fejlregistrering, forbyde brug af disse data og slettet dem straks.

 

Samtlige klientoplysninger destrueres senest 1 år efter sidste behandling.

E-mailkorrespondance med klienter bliver krypteret ved hjælp af et sikret e-mailprogram, og al e-mailkorrespondance bliver gennemgået og slettet mindst en gang om ugen.

SMS-korrespondance med klienter gennemgås og slettes mindst en gang om ugen, og min mobiltelefon er indstillet, så sms-korrespondance med klienter ikke synkroniseres med nogen form for cloud.

Klienter som henvender sig til mig på digitale platforme henvises til at al kommunikation vedr. helbredsoplysninger, af hensyn til datasikkerheden, foregår via telefon eller e-mail.

Aftaler i min kalender anføres kun ved hjælp af klientens fornavn og journalnummer, som uvedkommende ikke kan identificere. 

Mit website hypnosebehandleren.dk hostes af wix, og er opsat, så General Data Protection Regulation overholdes.

Wix overholder GDPR og anvender følgende cookies:

Cookie navn                                          Levetid              Formål

svSession                                               Permanent         Aktivitet og funktionalitet

hs                                                            i session            Sikkerhed

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}          i session            Sikkerhed

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}        i session            Sikkerhed

nlbi_{ID}                                                  vedvarende       Sikkerhed

XSRF-TOKEN                                         vedvarende       Sikkerhed

smSession                                               2 uger               Identificerer medlemmer, som logger ind

Ifølge GDPR har besøgende på dette webstedet ret til at få adgang til deres data eller "blive glemt" (slettet permanent). Ønsker du dette, bedes du sende en email til dortebrodka@gmail.com

Du har endvidere mulighed for at slette samtlige cookies, som besøg på dette website har placeret på din mobiltlf., tablet eller PC ved at rydde alle browserdata således:

Googles browser

1. Tryk på tandhjulet øverst til højre på skærmen 2. tryk på sikkerhed 3. tryk på slet browserdata.

Google Chromes browser

1. Tryk på de 3 prikker øverst til højre på skærmen 2. tryk på indstillinger 3. kør helt ned i bunden af skærmen og tryk på avanceret 4. tryk på ryd browserdata.

bottom of page