Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka

Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut RAB, 

Omøvej 9, kld., 4700 Næstved, tlf. 22 99 77 83

dortebrodka@gmail.com

Cvr.nr. 29 23 73 79 

Hvad er hypnose?

Bobby Zachariae, cand.psych., dr. med, forsker i sammenhængen mellem krop og psyke og menneskets evne til mentalt at påvirke sygdom, sundhed og livskvalitet, forklarer om hypnose.

Videncenter For Hypnose

 

Videncenter for Hypnose er en privat og uafhængig organisation, for praktiserende hypnosebehandlere, oprettet i 2015 af Dorte Brodka.

 

Formålet med Videncenter For Hypnose er at  understøtte praktiserende hypnosebehandleres virke i Danmark ved hjælp af vidensdeling og at skabe en fælles platform for menings- og erfaringsudveksling, uanset den enkelte hypnosebehandlers øvrige tilhørsforhold, orientering og uddannelsesbaggrund.

Pr. 24. november 2019 er 299 praktiserende hypnosebehandlere medlem af Videncenter For Hypnose.

Du er velkommen til at være med. Mød os på Facebook gruppen Videncenter for hypnose.

 

.

Download velkomst mappen

før hypnose.

Spørgsmål og svar om hypnose

 

Hvad er hypnose

Den videnskabelige forklaring på hypnose er, at hjernens svingninger skifter fra Alfa til Theta-niveau.  Dette kan måles med en hjernescanner. Virkningen af hypnose er påvist i mange forskellige videnskabelige undersøgelser, (se Videncenter For Hypnose), som konkluderer at hypnose virker hurtigere end samtaleterapi og at virkningen er varig. Selv når der er behov for flere behandlinger, har klienten det ofte bedre allerede efter den første hypnose. Desuden er fordelen ved hypnose, frem for anden terapi, at det også er muligt at behandle et problem, selvom klienten ikke kan eller vil fortælle ret meget om sig selv. 

Hvad kan man forvente af en hypnose-session hos dig?

Da jeg er universitetsuddannet og har forsket på Videncenter For Hypnose, beskæftiger jeg mig ikke med "det overnaturlige" men anvender udelukkende hypnosebehandling baseret på forskningsresultater eller solid underbygget erfaring.

 

Først taler vi om, hvilken problemstilling du ønsker hjælp til. (Jeg har 100% tavshedspligt). Derefter indledes med afslapningsøvelser, inden hypnosen går i gang. Derefter taler vi din oplevelse igennem, hvis du har lyst. I de fleste tilfælde varer hele sessionen ca. 1 time, men den kan vare længere, da jeg ikke stopper pga. tiden, hvis vi er midt i noget vigtigt. En session er ofte kortere når det gælder børn.

 

Valg af hypnotisør - hvad skal man gå efter?

Hypnose er bare et "værktøj", som ikke i sig selv helbreder noget. Det er det der foregår under hypnosen som er afgørende. Derfor er det vigtigt at vælge en behandler, som - ud over at kunne hypnotisere - har psykologisk indsigt og terapeutisk erfaring. Der findes hypnotisører, som praktiserer efter et kort kursus, og andre har en længere psykologisk uddannelse bag sig. Så det afhænger af, hvad du gerne vil behandles for. På samme måde, som ved fysisk sygdom. Hvis du har fået en lille skramme, er det ok, at mormor renser såret og sætter plaster på. Men hvis du skal opereres i hjernen, vil du gerne have, at kirurgen har lang erfaring og uddannelse bag sig. Det samme gælder for hypnose. Behandling for rygestop er enkelt at have med at gøre, men hvis du skal hypnotiseres for en svær angsttilstand, vil jeg absolut råde dig til at vælge en hypnotisør, som har psykologisk uddannelse og terapeutisk erfaring. Vær opmærksom på, at nogle behandlere har specialiseret sig i at  hypnotisere, mens andre kun hypnotiserer en gang imellem, fordi de også tilbyder andre behandlinger. Det er klart, at hypnotisørens erfaring og rutine i at hypnotisere påvirker resultatet af din behandling. Desuden vil jeg anbefale dig at vælge en hypnotisør, som er medlem af en forening med et etisk råd, etiske retningslinjer og krav om at hypnotisørens uddannelse konstant holdes opdateret. 

Hvor mange gange skal man hypnotiseres, før det hjælper?

Det kommer an på, hvilken problemstilling der behandles, og hvor modtagelig du er for hypnose. Ved de fleste problemstillinger anbefaler jeg, som udgangspunkt, 3 gange. Der er ofte stor forskel på virkningen af hypnose første og anden gang, fordi man første gang måske er nervøs, og har rettet en del af opmærksomheden på hvad hypnotisøren gør. Det går ud over koncentration og fordybelse. Ved rygestop kan 1 session være nok, men ikke altid. Behandles du for en problemstilling, som du har kæmpet med i årevis, skal du regne med, at det er nødvendigt med flere behandlinger med 14-30 dage imellem hver. Hvis du ønsker det, kan jeg også optage hypnosen på en lydfil, som du kan høre imellem hver gang, og lære dig selvhypnose for at forstærke virkningen.

 

Hvordan føles hypnose?

I hypnose vil du føle dig behageligt afslappet, ligesom når du dagdrømmer, er ved at falde i søvn, eller  lige før du vågner.

Genoplever jeg min livs værste oplevelser, så hypnosen føles helt forfærdeligt?

De fleste, (også dem der behandles for angst og alvorlige traumer), synes at hypnosen er en behagelig oplevelse og går lettede derfra."Var det bare det", siger mange, og ærgrer sig over, at de ikke har gjort det noget før. Har du tung bagage med dig fra fortiden, er det ikke nødvendigt at trække det hele frem. Kun de ting, som volder dig problemer, og jeg sørger for, at du føler dig på sikker afstand, imens du bearbejder dem.

Er det farligt?

Nej! Det værste der kan ske er, at du synes, at hypnosen er så behagelig, at du ikke har lyst til at gå ud af trancen.

Kan det anbefales at hypnotisere børn?

Ja. Hypnose er en særdeles skånsom behandlingsmetode, fordi den virker hurtigt og børn er lette at hypnotisere.

Har hypnotisøren klienten "i sin magt?"

Nej - det er en myte! Det sker kun i kriminalromaner og på film. Hypnosen er et samarbejde imellem dig og hypnotisøren, og du har din fulde frie vilje under hele sessionen. Det kan ikke lade sig gøre at hypnotisere dig til noget du ikke selv vil, og behandling er kun mulig, hvis du samarbejder.

Kan alle hypnotiseres?

Næsten alle som selv vil og kan følge hypnotisørens forslag kan bringes i hypnose. Man antager at ca. 3% af alle mennesker er højt hypnotiserbare, (dvs. at det er muligt at bringe dem i dyb hypnose i løbet af et kort øjeblik), 3% kan ikke hypnotiseres (typisk pga. dårlig hørelse, fordi de ikke forstår hvad hypnotisøren siger, mangler evne til at koncentrere sig eller fordi de ikke har tillid til hypnotisøren eller fænomenet hypnose). Resten, dvs. 97% af alle mennesker kan bringes i tilstrækkelig dyb hypnose til at behandlingen virker efter hensigten. Mange tror fejlagtigt at de skal være  "helt væk" for at hypnosen virker, men det er ikke tilfældet.

Videnskabelige undersøgelser som dokumenterer virkningen af hypnose:

Videncenter For Hypnose følger løbende med i national og international forskning som dokumenterer virkningen af hypnose. Læs mere her