Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka

Certificeret hypnotisør og hypnoterapeut RAB, 

Omøvej 9, kld., 4700 Næstved, tlf. 22 99 77 83

dortebrodka@gmail.com

Cvr.nr. 29 23 73 79 

For kommuner, institutioner, botilbud og skoler med dagbehandling 

Priser for vejledning og behandling aftales særskilt. Der gives rabat ved faste aftaler.

Vilkår:

Hypnosebehandling kan kun gennemføres, hvis jeg får adgang til helbredsoplysninger.

Ved vejledning og behandling af voksne, aftales vilkår for evt. deling af relevante oplysninger (med personalet på kommunen, institutionen, botilbudet eller skole), med klienten selv. Klienten skriver under på, hvilke oplysninger der gives tilladelse til at dele og med hvem.

Ved behandling af børn og unge under 18 år er det personalets ansvar (på institution, botilbud eller skole), at der er indhentet de nødvendige tilladelser til vejledning, behandling og eventuel deling af oplysninger. Dette gælder også, hvis behandlingen foregår i et rum hos Jer, da jeg ikke selv har adgang til journaler eller forælderkontakt, hvis det er personalet der kommer med barnet/den unge. For at støtte op om behandlingen er det vigtigt, at de voksne, som arbejder med barnets/den unges udvikling i det daglige, har den nødvendige viden. Derfor er det en betingelse, at jeg må dele de oplysninger, som er relevante for behandlingsforløbet. 

Er der uklarhed om dette, kan behandlingen/vejledningen kun foregå i min klinik i følgeskab af forælder eller værge som skriver under på, hvilke oplysninger der gives tilladelse til at dele og med hvem.

Download fuldmagt